Lezing & Gesprek – Het leven in al zijn volheid: de Bijbel inspiratiebron voor duurzaam leven

Wie: Aart Verburg & Gerrie Kooijman-van Andel
Wanneer: 19 mei 2019 / 15.00 - 17.30 uur
Waar: DC
Toelichting: richtbedrag €5

We zijn gewend de Bijbel te lezen als een geschiedenis van mensen of als een verhaal van God en mensen. Daarbij zien we vaak de rol van dieren en planten, bergen en water, en al die andere elementen van de natuur over het hoofd. En dat is jammer, want als we verantwoorder om willen gaan met de aarde, kan de Bijbel veel inspiratie bieden. Wat zegt het dat mens en dier voorgesteld worden als gemaakt uit aarde, dat schepping een continu proces is, dat het geluid van rivieren geldt als lofzang op God, dat Job gewezen wordt op zijn bescheiden plek in het grote geheel van de natuur?

Theologe drs. Trees van Montfoort doet onderzoek naar ecologische theologie. Ze publiceert binnenkort een boek waarin ze de Bijbel op een onorthodoxe manier leest en perspectieven biedt voor een levensstijl die niet alleen recht wil doen aan mensen in al hun diversiteit, maar ook aan de aarde als de biosfeer waarvan wij afhankelijk zijn. Ze is predikant van de PKN, was bestuurslid van de vrouwensynode en is lid van het netwerk ‘theologie en duurzaamheid’. Zie ook www.VanMontfoortCommunicatie.nl